Faaliyet Alanları


“Adalet Mülkün Temelidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

FİNANS VE BANKACILIK HUKUKU

Sektörün önde gelen Varlık ve Leasing şirketlerinin hukuki uyuşmazlıklarının çözümüne 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında hukuki mütalaalarda bulunuyoruz, tüm dava ve icra süreçlerini yönetiyoruz. Varlık şirketlerinin alacaklarını adliyede bulunan yardımcı arkadaşlarımızın ve ofis içerisinde bulunan call-center arkadaşlarımızın özverileriyle profesyonel bir şekilde yapılandırıyoruz. Tahsili gecikmiş alacakları en hızlı şekilde tahsil ediyoruz. Leasing şirketlerinin karşılaştıkları tüm hukuki ihtilafları Cumhuriyet Savcılıklar ve Ceza Mahkemeleri de dahil olmak üzere baştan sona yönetiyoruz.

ŞİRKETLER ve TİCARET HUKUKU

Evkuran Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, kuruluşumuzdan bu yana yerli ve yabancı ortaklı birçok şirkete, şirketler hukukunun değindiği bütün konularda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Şirketlerin ihtiyacı olan tüm sözleşmelerin hazırlanması, genel kurullarının yönetilmesi, halka açık şirketlerin KAP bildirimlerinin yapılması, şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, üretim-lisans kiralama, faktöring, franchising, acente, distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve bu konularda hukuki danışmanlık, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin insan kaynaklarının baştan sona revize edilip hukuka uygun hale getirilmesi başlıca faaliyet alanlarımızdandır.

SPOR HUKUKU

Profesyonel spor hayatında sporcular ve bağlı bulundukları kulüpler arasında oluşan uyuşmazlıklar her geçen gün çoğalmaktadır. Gerek sporcuların gerekse de kulüplerin içerlerinde bulundukları hukuki uyuşmazlıkların çözümü genel hukuk kurallarından farklı bir biçimde yürütülmektedir. Bu nedenle sporcuların ve kulüplerin alanlarında uzman hukukçular ile çalışmaları hak kaybı riskini en aza indirgeyecektir. Spor Hukuku alanında uzmanlaşmış büromuz, bir çok profesyonel futbolcunun, basketbolcunun ve kulübün hem hukuki danışmanlığını yapmakta hem de ilgili federasyonların Uyuşmazlık Çözüm Kurullarında ve Tahkimlerinde müvekkillerimizin  bir hakka  veya alacağına ulaşmasını sağlamaktadır.  Sporcuların gecikmiş alacaklarının tahsili, UEFA ve FİBA genel kuralları çerçevesinde kulüp ceza yönergelerinin ve yönetmeliklerinin hazırlanması, menajerlik şirketleri için profesyonel sporcu sözleşmesi hazırlanması büromuzun faaliyetleri arasındadır.

İŞ HUKUKU

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işçi ve işverenin karşılaşabileceği uyuşmazlıkları yaklaşık 10 senenin verdiği tecrübe ile çok iyi biliyoruz. İş Hukuku anlamında önleyici avukatlığın, dava avukatlığından daha önemli olduğunu savunuyor ve müvekkillerimizi bu hususta sürekli aydınlatıyoruz. Şirketlerin İnsan Kaynakları Birimi ile koordineli olarak çalışıp, işçi dosyasında bulunması, revize edilmesi gereken evrakları sürekli kontrol ediyor, müvekkil şirketin insan kaynakları personeline her sene eğitim veriyoruz. İş mahkemelerinde açılmış olan tüm dava süreçlerini yönetiyoruz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ülkemiz ekonomisinin baş aktörlerinden olan gayrimenkul sektöründeki şirketlere, gayrimenkul sahibi yerli ve yabancı gerçek kişilere hukuki tüm sorunlarında yardımcı oluyoruz. Gayrimenkul şirketlerinin konsorsiyum oluşumlarının hukuki altyapısının oluşturulması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, haksız el atma ve ecrimisil davalarının açılması, hukuki durum tespitinin yapılması, ayni-şahsi hak tesisi, satış vaadinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, ayrıntılı kira akitlerinin düzenlenmesi, kira takipleri, hususları büromuz tarafından büyük bir titizlikle  yürütülmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Türkiye’nin halka açık en büyük şirketinin iflas sürecini yönetiyoruz. Kurumsal şirketlerin toplu icra dosyalarını, esnafların senet karşılığı yaptığı satışlar sonucu ödenmeyen senetlerin takiplerini yapıyoruz. Tahsilat oranımızı yükseltmek için profesyonel bir kadro ile çalışıyor ve müvekkillerimize bu hususta sürekli raporlandırmalar yapıyoruz. İcra Hukukundan kaynaklı genel mahkemelerde ve tetkik mercilerinde müvekkillerimiz için açtığımız davaları takip ediyoruz. İstihkak, itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, istirdat, şikayet, kıymet takdirine itiraz, imzaya itiraz gibi davalarda tecrübeli ekibimizle  müvekkillerimize hukuki yardımda bulunuyoruz.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Özellikle İstanbul’da nüfusun her geçen gün artması sonucu bireylerin konut ihtiyacı artmış, bu durumu müteakipte büyük ölçekli, yüzlerce ailenin barındığı siteler her geçen gün fazlalaşmaya başlamıştır. Bu sitelerde sükunetin sağlanması, ortak alanların belirlenmesi, yönetim planının oluşturulması, yönetim toplantılarının organize edilmesi ve yönetilmesi, aidat alacaklarının tahsili gibi hususlarda büromuz faaliyet göstermektedir.